Hububat ve yağlı tohumları ihracatı

Buğday

Arpa

Mısır

Soya

Çavdar

Akdarı

İşlenmiş ürünler ihracatı 

Buğday kepeği 

Ayçiçeği posası

Ayçiçeği küspesi

Şlempe

Un

Ayçiçeği ve soya yağı

Расчет расстояний

Вывод путевого листа - добавление маршрута на карту - API Яндекс.Карт 2.х
Начало маршрута:
Конец маршрута: